Канализация

    Цената за подмяната или ремонт на канализационните инсталации обхваща голям диапазон. Главната причина за това е, че в различните десетилетия канализацията е строена по различен начин и с различни видове материали. До средата на 70-те години са използвани основно два вида материали – чугунени тръби и каменинови тръби. При тези видове инсталации ремонтите са по-сложни и изискват основна преработка на концепцията за канализация.

    Тоалетните чинии трябва да се заменят от такива с долно оттичане чинии или моно блокове със задно вертикално и хоризонтално оттичане. Необходимо е хоризонталните разводки към подов сифон и към мивки, перални, съдомиялни и т.н. също да се подменят. Единствения начин да се даде адекватна оценка и цена за смяната на такава инсталация е извършването на оглед, с които да се определи цена за ремонт.

    Инсталациите след средата на 70-те години на 20-ти век, а именно масовото застрояване на София и не само с панелни и ЕПК сгради навлизат и по-съвременни материали и технологии за изграждане на канализационни системи, ПВЦ тръби и фасонни части. При тези инсталации може да се отремонтират само проблемните участъци, тъй като ПВЦ тръбите могат и частично да се ремонтират и подменят. Този вид ремонти са по-леки и не изискват цялостното реконструиране на канализацията, те са и по-евтини като цени. Както и при другите канали, така и при тези е необходимо оглед за определяне на цената.