Смяна на щрангове

    Смяна на щрангове включва както смяната на вертикалните тръби по етажите, така и хоризонталните щрангове в мазето, които представляват разпределителните тръби за канализацията и за водоснабдяването. За да се направи качествен ремонт е необходим оглед за конкретното разпределение и състояние, от което зависи и цената на услугата.

    За стандартните панелни входове от 4 до 9 етажа цената се определя според типа вход, а те са над 10 различни вида. Поради тази причина е необходимо да се направи оглед на мястото, за да се определи и цената на ремонта. Блокове между 10 и 22 етажа имат различна разпределителна система. Техните хоризонтални щрангове се делят на няколко типа.
    Например:

    Мазе, таван и вертикала, свързващи мазето с тавана, така наречен вертикала за втори кръг – мазе с два кръга и с шест тръби – мазе на ниво под партер – 1 и мазе на 9 етаж и вертикала свързващи двете мазета.

    Тези инсталации са с различни кръгове и две или повече абонатни станции. Поради тези особености, за да се определи цената на ремонтите на високите блокове, трябва да се извърши и оглед на място.