След покупка на апртамент извикахме фирмата за подмяна на целия тръбопровод в апартамента. Действително се справиха отлично и гарантираха за своята работа